Autogeni trening

Uvodno predavanje AUTOGENOG TRENINGA
uto 01.10.2019. u 18:00 h


Izjava o privoli
Klikom na riječ „PRIVOLA“ kao posjetitelj na web stranici: www.autogenitrening.hr ovom IZJAVOM dajem svoj izričiti pristanak za obradu, pohranu i korištenje mojih osobnih podataka (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona) za svrhu prijave i organizacije uvodnog predavanja autogenog treninga, sve sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 (GDRP-General Data Protection Regulation). Upoznat sam s mogućnošću povlačenja privole u svakom trenutku zahtjevom za povlačenjem privole putem kontakt obrasca na navedenoj web stranici.
uto 01.10.2019.
18:00 h
Ul. Carla Frederica Bianchinija 2, Zadar - Prostor Saveza samostalnih sindikata Hrvatske
098 191 5749 -  Ana