Autogeni trening

Uvodno predavanje AUTOGENOG TRENINGA
pet 25.10.2019. u 19:00 h


Izjava o privoli
Klikom na riječ „PRIVOLA“ kao posjetitelj na web stranici: www.autogenitrening.hr ovom IZJAVOM dajem svoj izričiti pristanak za obradu, pohranu i korištenje mojih osobnih podataka (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona) za svrhu prijave i organizacije uvodnog predavanja autogenog treninga, sve sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 (GDRP-General Data Protection Regulation). Upoznat sam s mogućnošću povlačenja privole u svakom trenutku zahtjevom za povlačenjem privole putem kontakt obrasca na navedenoj web stranici.
pet 25.10.2019.
19:00 h
Širolina 6, Pula - Istarski domovi zdravlja
098 668 756, 098 221 198 -  Ana-Mari i Dubravko