Autogeni trening

Izjava o povjerljivosti

Ova Izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na web stranici www.autogenitrenig.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka Hrvatskog društva za autogeni trening, hipnozu i terapiju i navedeno društvo, kao i njegovi članovi se pridržavaju relevantnih pozitivnih propisa s područja zaštite osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka-Narodne novine broj: 42/2018) posjetitelja i korisnika navedene web stranice sa ciljem zaštite privatnosti posjetitelja i korisnika.

Molimo posjetitelje i korisnike da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi razumjeli koje informacije se prikupljaju i kako ih se koristi na ovoj web stranici.

Posjetitelj i korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati upit putem kontakt obrasca na našoj web stranici.

Pristupanjem ili uporabom naše web stranice, posjetitelj i korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe web stranice: www.autogenitrening.hr.

U slučaju neslaganja posjetitelja i korisnika s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo posjetitelja i korisnika da napusti našu web stranicu, te ne pristupa i ne koristi web stranicu www.autogetnitrening.hr

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka možemo izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu "Izjava o povjerljivosti" na web stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na web stranici www.autogenitrening.hr

Svaki posjetitelj i korisnik sam je odgovoran i dužan u odgovarajućim vremenskim razdobljima pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove web stranice od strane posjetitelja i korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da posjetitelj i korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

Na web stranici prikupljamo informacije koje identificiraju specifičnog posjetitelja i korisnika. Na web stranici smo pripremili i posebne obrasce kojim posjetitelji i korisnici naše web stranice mogu iskazati svoju privolu za obradu, pohranu i korištenje osobnih podataka u točno navedene svrhe.

Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka posjetitelja i korisnika.

Osobne podatke posjetitelja i korisnika nećemo dijeliti s drugim stranama osim u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Posjetitelj i korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka. Posjetitelj i korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka putem kontakt obrasca na web stranici: www.autogenitrening.hr. U toj e-mail poruci posjetitelj i korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Ako kao posjetitelj i korisnik ne želite primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon slanja Vaših osobnih podataka, možete odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke kontakt obrazac na našoj web stranici ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.

Zaštitu Vaših osobnih uzimamo ozbiljno i poduzimamo mjere opreza kako bi zaštitili Vaše osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, provodimo razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ali ne možemo jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s www.autogenitrenig.hr web stranice te nismo odgovorni za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.